دوفصلنامۀ پژوهش‌های کیفی در علوم رفتاری (QRBS)

 

«دوفصلنامۀ پژوهش‌های کیفی در علوم رفتاری» توسط گروه روان‌شناسی دانشگاه بیرجند منتشر می‌شود. این مجله از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (شمارۀ 87506  به تاریخ 1399/11/06) مجوز انتشار دریافت نموده و علاوه بر پژوهش‌های اصیل کیفی، مقاله‌های مروری (مفهومی و نظری یا مرور نظامند در حیطۀ پژوهش‌ کیفی) و مقاله‌های ترکیبی (در حیطۀ علوم رفتاری) را بررسی و منتشر می‌کند. اطلاعات بیشتر در این زمینه در بخش «اطلاعات نشریه» ارائه شده است. 

 

مخفف استاندارد QRBS ناشر دانشگاه بیرجند
وضعیت انتشار الکترونیکی توالی انتشار دوفصلنامه
نوع دسترسی آزاد نوع داوری دوسو ناشناس
زبان فارسی (چکیده انگلیسی) حوزۀ تخصصی میان رشته‌ای (علوم رفتاری)
نوع مقاله پژوهشی - مروری نوع پژوهش کیفی - ترکیبی
شاپا الکترونیکی   زمان بررسی اولیۀ مقاله
یک هفته

 *******
نویسندگان محترم به نکات زیر دقت نمایند:

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، خرداد 1401 

مقاله پژوهشی

تدوین بسته آموزشی فرزندپروری باکفایت با رویکرد طرحواره‌درمانی

صفحه 1-18

10.22077/qrbs.2022.5066.1005

محدثه محرابی‌ نیا؛ لیلا طالب زاده شوشتری؛ محسن خورشیدزاده


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط