اهداف و چشم انداز

  • انتشار نتایج پژوهش‌های اصیلی که با رویکرد کیفی و با روش‌های پدیدارشناسی، بنیادبخشی نظریه، تحلیل محتوا، روایت‌پژوهی، تحلیل گفتمان، تاریخچه‌ زندگی، قوم‌نگاری، اقدام‌پژوهی، مطالعه‌ موردی، سنتزپژوهی، مرور نظام مند و سایر روش‌های پژوهش کیفی انجام شده‌اند.
  • انسجام‌بخشی و انتشار هدایت‌شده‌ پژوهش‌های کیفی در علوم رفتاری که هم‌اکنون تقریباً به‌طور پراکنده منتشر می‌شوند.
  • گردآوری مجموعه‌ای از پژوهش‌های کیفی که علاوه بر استفاده‌ی تخصصی از موضوع مورد بررسی، در توسعه‌ روش‌شناسی پژوهش در علوم رفتاری نیز مؤثر باشد.
  • معرفی و طرح «روش‌های پژوهش ترکیبی در علوم رفتاری» به‌عنوان یک حوزه‌ تحقیقاتی و علمی نسبتاً جدید به پژوهشگران جامعه‌ علمی و انتشار پژوهش‌های انجام شده با روش‌های ترکیبی.
  • فراهم آوردن زمینه‌ توسعه‌ انتشار پژوهش‌هایی که با جدیدترین روش‌ها به بررسی موضوعات حوزه‌ علوم رفتاری می‌پردازند.