دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، خرداد 1401 

مقاله پژوهشی

تدوین بسته آموزشی فرزندپروری باکفایت با رویکرد طرحواره‌درمانی

صفحه 1-18

10.22077/qrbs.2022.5066.1005

محدثه محرابی‌ نیا؛ لیلا طالب زاده شوشتری؛ محسن خورشیدزاده